Thẻ: gỗ thơm tuyết tùng

Nước hoa hương gỗ thơm tuyết tùng

Loại dầu thu được từ gỗ tuyết tùng là một trong những nguyên liệu cổ xưa nhất sử dụng sản xuất nước hoa. Nước hoa mang hương gỗ này luôn được yêu thích nhất. Hiện nay có nhiều loại hương nhân tạo giống gỗ tuyết tùng đang được sử dụng để sản xuất nước hoa.